top of page
Construction site

DOELSTELLING

"HIGH POTENTIALS" UIT DE SECTOR OPLEIDEN IN HET BEHEER

VAN GROTE BOUWPROJECTEN

De grote bouwprojecten zijn alsmaar complexer: technische innovatie, internationale contracten, specifieke financiële constructies, competitieve markten, … 


Dit vormt de aanleiding voor VBA, VUB en ULB om voor de achtste keer een postgraduaat te organiseren, met een aangepast uurrooster en in lijn met de nieuwste professionele uitdagingen in  de bouwwereld. 


Deze opleiding richt zich tot universitair geschoolde kaderleden met een aanzienlijke ervaring in de bouwsector, die de nodige competenties willen verwerven om een multidisciplinaire functie met grote verantwoordelijkheden te kunnen opnemen in een onderneming.

bottom of page